Πρόταση για τον Κλασικό Μαραθώνιο

Πρόταση για τον Κλασικό Μαραθώνιο

Tον Ιούνιο του 2013 ζητήθηκε από την Αναπτυξιακή Eταιρία του Δήμου Αθηναίων μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών κατά τη διάρκεια του Κλασικού Μαραθωνίου που λαμβάνει χώρα κάθε Νοέμβριο στην Αθήνα. Μέσα από το δίκτυο Imagine The City συστάθηκε ομάδα εργασίας 12 ατόμων που συνέταξαν την παρακάτω πρόταση συλλογικά, προτείνοντας παράλληλες εκδηλώσεις […]

Read More »