Η Νομοθετική πορεία των Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στην Ελλάδα

Η Νομοθετική πορεία των Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στην Ελλάδα

(Στοιχεία από την εργασία «Ο ρόλος των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στο σχεδιασμό του δημοσίου χώρου» Γιαννουλάτου – Δεστούνη Αγγέλικα Ντετσάβες – Πόγκα Μικέλα Για να παρακολουθήσουμε την πορεία των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών είναι απαραίτητο να αναφερθούμε στο θεσμικό πλαίσιο που τους ορίζει. 1830 – Ο πρώτος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προκηρύσσεται από την «επί των εκκλησιαστικών και της δημοσίου […]

Read More »