Εκπαίδευση Public Engagement στο Ινστιτούτο Goethe

Εκπαίδευση Public Engagement στο Ινστιτούτο Goethe

Πώς ορίζεται το “public engagement” στο ελληνικό πλαίσιο; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη συμμετοχή των πολιτών; Ποιoς, πότε, πώς και γιατί συμμετέχει στο project μας; Πώς χαρτογραφούμε και προσεγγίζουμε τους εμπλεκόμενους φορείς; Πώς προσαρμόζουμε το μήνυμα μας για διαφορετικές κοινότητες στόχους; Ποιες μέθοδοι μπορούν να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας επιτυχημένης στρατηγικής επικοινωνίας και […]

Read More »