Απολογισμός 2016-2019

Απολογισμός 2016-2019

📢 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τετραετίας 📊από την Place Identity, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που συνιδρύσαμε με την Mary Karatza το 2013 για την ανάπτυξη δράσεων αστικής αναγέννησης και πολιτικής καινοτομίας, μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών ✊

Με δεκάδες άξιους συνεργάτες, άτομα και φορείς, διερευνήσαμε στην πράξη συμμετοχικές διαδικασίες για τη διαχείριση των Κοινών #commons σε επίπεδο:
💡 δρόμου #Pittaki
🏫πλατείας #Pedio_Agora
🏙️ πόλης Imagine The City
🚸 σχολικής κοινότητας #LCPeace
🌳 υπαίθρου Κοινό Έδαφος
📒 πολιτείας Πολιτεία 2.0 – Politeia 2.0
🇪🇺 διακρατικών δικτύων Actors of Urban Change CityToolBox

Ανοίξαμε διαλόγους, χαράξαμε δρόμους, σπείραμε σπόρους, και παρά τα πολλάάά παθήματα και μαθήματα, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι:

«Η συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων χρειάζεται να γίνει βιωμένη εμπειρία, βέλτιστη πρακτική και θεσμική κατοχύρωση σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ζωής του τόπου μας.»

⬇️ Αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να ανακαλύψετε στο συνημμένο αρχείο που συντάχθηκε με κόπο και μεράκι, ως τεκμήριο μιας εποχής που μεταλλάσσεται, από τα κάτω προς τα πάνω – και τανάπαλιν.

https://placeidentity.gr/…/upl…/2020/07/REPORT-2016-2019.pdf

💕 Γενική Συνέλευση Place Identity Clusters ΑΜΚΕ:
Mary KaratzaStephania XydiaMaria KikidouMarianna PatelidaKaterina Balamoti

Leave a Reply