Το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ αποτέλεσε ένα πρόγραμμα έρευνας δράσης για την ανάπτυξη μίας πρότυπης διαδικασίας αστικού σχεδιασμού, η οποία βασίζεται στην συμμετοχή των πολιτών και τις διατομεακές συνεργασίες. Ως πεδίο έρευνας και δράση επελέγη η πλατεία Βαρβακείου (πλατεία Δημοτικής Αγοράς της Αθήνας), ένας δημόσιος χώρο που συμβολίζει την πολυπλοκότητα των σύγχρονων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις και ιδιαίτερα η Αθήνα. Στόχος του ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ ήταν να διαμορφωθούν προτάσεις αστικής αναγέννησης της πλατείας “από τα κάτω” οι οποίες να αναδεικνύουν το δημόσιο χώρο της πόλης ως πεδίο πολιτικής και πολιτιστικής δημιουργικής έκφρασης.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ διοργανώθηκε μια σειρά εργαστηρίων και εκδηλώσεων στα οποία κλήθηκαν να συμμετάσχουν άνθρωποι και φορείς που σχετίζονται με την πλατεία – κάτοικοι, εργαζόμενοι, επισκέπτες αλλά και εκπρόσωποι των αρχών, επιστήμονες και επαγγελματίες με σχετικά γνωστικά αντικείμενα- προκειμένου να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να καλλιεργήσουν συνεργατικές σχέσεις και να αναπτύξουν από κοινού ιδέες και προτάσεις αστικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, η ομάδα συντονισμού του έργου σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες ασχολήθηκε με την κριτική εφαρμογή νέων μεθόδων κι εργαλείων αστικού σχεδιασμού και την ανάπτυξη εφαρμογών ενημέρωσης και αποτύπωσης τεχνικών δεδομένων με τρόπο ευρέως κατανοητό. Τα αποτελέσματα της έρευνας δράσης του ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ παρουσιάζονται και διατίθενται ανοιχτά στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων. Τόσο η συμμετοχική δημιουργική μελέτη της ανάπλασης της πλατείας Βαρβακείου, όσο και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία και κωδικοποίηση των διαδικασιών, διατίθενται με τρόπο που θα επιτρέπει τη μελλοντική χρήση τους για εφαρμογή σε αντίστοιχες διαδικασίες.

Ιστοσελίδα ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: www.pedio-agora.gr

To ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ υλοποιήθηκε μέσα από σύμπραξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Place Identity, του δημιουργικού γραφείου theSwitch και της πλατφόρμας συνΑθηνά του Δήμου Αθηναίων.

logo           logo2           logof

Το ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ επελέγη ως ένα από τα 10 έργα του δικτύου ACTORS OF URBAN CHANGE που υποστηρίζεται από το ίδρυμα Robert Bosch και τον οργανισμό MitOst. Πρόκειται για ένα δίκτυο πρότυπων έργων σε διαφορετικές χώρες/πόλεις της Ευρώπης για την αστική αναγέννηση μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών και τις πολιτιστικές δραστηριότητες, υποστηρίζοντας τα μέλη του μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Τον Απρίλιο 2014 η Place Identity φιλοξένησε τετραήμερη εκπαίδευση στην Αθήνα με τη συμμετοχή των 40 μελών του δικτύου ενώ στη συνέχεια του προγράμματος η ελληνική ομάδα έργου συμμετείχε σε εκπαιδεύσεις στο Βερολίνο, την Τυφλίδα και το Λούμπλιν Πολωνίας.

> Ψηφιακή έκδοση ACTORS OF URBAN CHANGE 2013-2015
> Εφημερίδα ACTORS OF URBAN CHANGE 2016

2η Συνάντηση Actors of Urban Change στην Αθήνα [2014]

1η Συνάντηση Actors of Urban Change στο Βερολίνο [2013]